TMDK deadline

… azaz határidő! Ne felejtsétek el, hogy már csak két napig lehet jelentkezni a Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciára! A regisztráció feltétele az elektronikus pályázati űrlap kitöltése, valamint a készülő dolgozatról szóló, körülbelül fél oldalas tömörítvény, absztrakt készítése. A kész TMDK-dolgozatokat április 9-e és 16-a között várják. Bővebb információkat itt találtok:

http://tud.sze.hu/tmdk-2014-tavasz

Reklámok

Lapszéli műalkotás

Ez a link lenyűgözött. Aranyozott szélű könyvet talán már többen láttatok, de itt teljes képek jelennek meg a lapok szélein!

“A pettyes vagy tarka metszetnél a festéket drótrácson keresztül középkeménységü kefével permetezik a könyv szélére. A márvány-, fésü-, páva- és csokor-metszetek ma a legdivatosabbak. Előállításuk ugy történik, hogy carraghenből (gyöngymoha) vizben való főzéssel nyulós, nyálszerü anyagot nyernek, erre szesszel és marhaepével eldörzsölt híg festéket permeteznek. Az epe azt okozza, hogy a festék a moha-nyáladék felületén mintegy úszva marad. Higított marha-epének és szappanos viznek tovább való permetezésével a festék a keverék felületén márványszerü erekre oszlik s ezt a könyv széle óvatos belémártással veszi föl. Ha a könyv szélét fésü-, páva- vagy csokormetszetüvé akarják tenni, akkor a mohanyáladékkal kevert vizre permetezett festékbe pálcikával görbe-formáju vonalakat, majd pedig a ferdén tartott fésüvel harántvonalakat húzgálnak; ez által igen szép tollrajzszerü felületet nyernek. Ezeket a metszeteket megszáradásuk után besajtolják s viasszal fényesre simítják. A legdrágább s legnehezebb szinezése a széleknek az aranyozás (aranymetszet). A könyvek deszkák közé szorítják, a szélfelületet éles aczélpengével könnyedén simára kaparják, híg keményítő ragasszal bekenik, s azután örményagyaggal (bolus), melyet előzőleg vizben higított tojásfehérjében föloldottak, alapozzák. Az ekkor tojásfehérjével ismét megnedvesített szélfelületre teszik az aranyfüstöt. Ha minden megszáradt, agátkő-simítóval addig simítgatják, mig az arany teljes fénye elő nem tünik. Az aranymetszetet különben igen gyakran díszítik különféle rajzokkal, bélyegek, ábrákat mutató lemezek reányomásával és poncolásával.”

Itt van az ősz, …

és újra nyit az Egyetemi Könyvtár! Szóval búslakodásra semmi ok – amilyen melegünk volt az utóbbi hetekben, szerintem azt sem sajnálhatjuk túl sokan, hogy most picit hűvösebb körülöttünk a levegő. No, de hogy a témánkra térjek: ezen a héten még rövidített nyitvatartással, azaz délután 5 óráig várunk Benneteket, a jövő héttől pedig visszaáll a normális rend, azaz hétfőn 10-től, keddtől péntekig pedig 9-től este hétig jöhettek a könyvtárba, és újra lesz szombati nyitvatartás, a szokásos időtartammal: 9-től 14 óráig.

RÉGI-ÚJ SZOLGÁLTATÁSUNK az éjjel-nappali könyvtárközi kölcsönzés lehetősége. Ezt a szolgáltatást akkor vehetitek igénybe, ha olyan műre van szükségetek, amely egyáltalán nem található a könyvtár állományában (ha megvan, de kölcsönözték, azon előjegyzéssel tudunk segíteni!) A könyvtár weblapján jobb oldalon található kis képre kattintva elolvashatók a szolgáltatással kapcsolatos legfontosabb tudnivalók, majd ezúttal a bal oldalon látható menüből az Online kérőlap menüpontot kiválasztva küldhetitek el nekünk kéréseiteket, amelyeket – a leírtak szerint és értelmében – megpróbálunk minél előbb teljesíteni!

Hamarosan új információkkal jelentkezünk! 🙂

Szakdolgozat-gyarapodás júniusban

Legfrissebb szakdolgozat-jegyzékünk, amely az elmúlt hónapban katalógusba került diplomamunkákat tartalmazza, ezúttal 871, döntően jogi tematikájú dokumentumot tartalmaz. Kellemes csemegézést kívánunk, ha esetleg épp témán gondolkodtok!

Jegyzék itt!

Szerzőijog-tudorok, ex-joghallgatók, figyelem!

Mezei Péter írja a Szerzői jog a XXI. században című blogján:
“Pályázati felhívás
A neves jogtudós, a pesti tudományegyetem hajdani rektora, az első magyar szerzői jogi törvény előterjesztője, Apáthy István (1829-1889) szellemi öröksége ápolásának jegyében a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület pályázatot ír ki
 
APÁTHY ISTVÁN-DÍJRA
1. A pályázat feltételei:
Pályázni lehet minden olyan magyar nyelven elkészített szakdolgozattal (diplomamunkával), amely a szerzői jogot, különösen a szerzői jog aktuális kérdéseit, a gyakorlatban felmerült problémáit érinti, illetve a szerzői jognak más jogágakkal vagy társadalomtudományokkal (pl. közgazdaságtan, szociológia) való interdiszciplináris kutatása tárgyában jött létre. A pályázat további feltétele, hogy a szakdolgozatot (diplomamunkát) a 2012/2013. tanév keretében a jogász alapképzés, szakjogász képzés, illetve más posztgraduális képzés keretében nyújtották be, és a pályázat eredményhirdetéséig nyilvános közlésre sem részben, sem teljes terjedelmében, sem más neve (vagy álnév) alatt még nem kerültek.
2. A pályázók köre:
A pályázaton a 2012/2013. tanévben felsőfokú képzésben részt vevő egyetemi hallgatók indulhatnak.
3. A pályázati díj összege és annak elbírálása:
A pályázati díj összege bruttó 250 000 Ft, azaz kettőszázötvenezer forint. A pályázatokat a kiíró szervezet által kijelölt öttagú bíráló bizottság bírálja el.  Az I. helyezett bruttó 125 000 Ft azaz százhuszonötezer forint, a II. helyezett bruttó 75 000 Ft, azaz hetvenötezer forint, a III. helyezett bruttó 50 000 Ft, azaz ötvenezer forint pénzjutalomban részesül.
A pályázat kiírója fenntartja a jogot arra, hogy a bíráló bizottság döntésének megfelelően a díjakat megosztottan ítélje oda vagy – arra érdemes pályamű hiányában – helyezettet ne hirdessen. A pályázat kiírója támogatja a díjazott pályaművek megjelentetését az “Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle” című szakfolyóiratban.
4. A pályázat célkitűzése:
A pályázatot kiíró szándéka a szerzői jog, és a szerzői joghoz kapcsolódó más jogágak, társadalomtudományok tudományos igényű művelésének elősegítésére, az e terület iránt elmélyült érdeklődést tanúsító felsőfokú képzésben részt vevő egyetemi hallgatók ösztönzésére irányul.
5. A pályázat formai követelményei:
A pályázatok a 4. pontban megjelölt feltételeken túl nem esnek semmilyen tartalmi, terjedelmi korlátozás alá, azonban meg kell felelniük a szakdolgozattól (diplomamunkától) elvárható alapvető formai követelményeknek. A pályaműveket három példányban kell megküldeni a pályázatot kiírók részére, mellékelve egy nyílt nevezési lapot a következő adatok feltüntetésével:
  • A pályázó neve, életkora, egyetemi évfolyama, lakcíme, telefon és fax száma, valamint e-mail címe
  • A pályamű címe
  • A pályázó felsőoktatási intézményének a megnevezése, címe, telefon és fax száma, valamint e-mail címe
  • Képzés megjelölése (alapképzés, szakjogász képzés, más posztgraduális képzés)
  • A konzulens tanár/tanárok neve
A pályázathoz csatolni szükséges a konzulens oktató (oktatók) rövid, írásos ajánlását.
6. A pályázatok benyújtásának határideje: 2013. július 30.
Az eredményhirdetésről, az ünnepélyes díjátadás helyéről és időpontjáról a díjazottak külön értesítést kapnak. A pályázat végeredménye és a bíráló bizottság bírálata és a díjazott pályaművek a pályázatot kiíró szervezet honlapján (www.mszjf.hu) is közzétételre kerülnek.
7. A pályázatok benyújtásának helye és címe:
Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület, 1068 Budapest, Városligeti fasor 38.
Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület”

Lapszemle

Megalakult Budapesten a Történelmiregény-írók Társasága (TRT), amelyhez a hazai regényirodalom számos ismert szerzője csatlakozott. A szervezet célja, hogy népszerűsítse a történelmi regény műfaját és annak művelőit, továbbá egységbe tömörítse és támogassa a műfajban tevékenykedő írókat. Az alapszabály szerint az egyesület tagjai lehetnek az irodalmi élet mindazon szereplői – írók, szerkesztők, kiadók – akik számára ennek a regényműfajnak a fejlődése kihívást vagy szívügyet jelent. A szervezet alapítói szerint ma már a történelmiregény-írók egészen új nemzedéke tevékenykedik a magyar irodalomban. Ennek tagjai lassan iskolát alkotnak, amely a kritika részéről is figyelmet érdemel. Nem leplezett cél az állami és magán mecenatúra érdeklődésének elnyerése is, mivel a műfaj hitelességének és irodalmi színvonalának további emeléséhez a szerzők kutatómunkájának, tanulmányútjainak elősegítésére is szükség lenne.

Az egyesület tervei között szerepel egy Gárdonyi Géza-emlékplakett évenkénti odaítélése az év legnagyobb érdeklődéssel fogadott történelmi tárgyú regényét jegyző szerzőnek. Emellett a társaság csoportos országjáró író-olvasó találkozók, dedikálással egybekötött felolvasóestek, kedvezményes könyvvásárok megszervezésével is segíteni kívánja a tagokat. (nyest.hu)

ford

Nektek van kedvencetek? Az Egyetemi Könyvtár csaknem 40 különféle művet kínál – keressetek a “történelmi regény” tárgyszóra!

Májusi diplomamunkák

Egy kis késéssel ugyan, de el nem felejtve: itt találjátok a május hónap során katalogizált szakdolgozatainkat. Nagyon sok dolgozat érkezett a Logisztikai és Szállítmányozási Tanszékről, de kaptunk a Műszaki Tanárképző Tanszékről és a Jogi Karról is. Ez utóbbiak feldolgozását még az elkövetkező pár hétben folytatjuk, így további bővülésekre is lehet számítani a jogi területen!

JEGYZÉK ITT!

Hogyan írjuk he-(j/ly)-esen?

Új, rendkívül jól és könnyedén használható szolgáltatást indított a Magyar Tudományos Akadémia, helyesebben annak Nyelvtechnológiai és Alkalmazott Nyelvészeti Osztálya. A helyesiras.mta.hu címen található online segédeszközzel helyesírási bizonytalanságaink jó része kiküszöbölhető. Hat témakörben – egybe- és különírás, elválasztás, betűk és számok, elválasztás, tulajdonnevek, stb. – kapunk gyors és azonnal hasznosítható segítséget írásos anyagaink elkészítéséhez. Aki azonban továbbra is problémákba ütközne, haszonnal forgathatja a Helyesírási Szabályzat tizenegyedik kiadásának tizenkettedik (példaanyagában átdolgozott) lenyomatát, amely ugyancsak (és teljes szöveggel!) elérhető a weblapon.

 

Kíváncsi

18609_3962274330630_1415894571_n

Áprilisi szakdolgozat-adag

Utolértük önmagunkat, és nagy hajrával feldolgoztuk a raktárban felhalmozódott tetemes szakdolgozat-mennyiséget. Áprilisi jegyzékünk 576 címet tartalmaz, amelyek között gépészettől menedzsmentig, informatikától munkaügyig ki-ki megtalálhatja az őt érdeklő témákat, a dolgozatokat lapozgatva pedig hasznos hivatkozásokra, érdekes újdonságokra bukkanhat, nem is beszélve a formázási követelmények elleséséről 🙂

KATTINTS IDE!

%d blogger ezt kedveli: